เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
 • โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
 • โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
 • เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
 • ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการนี้มีกิจกรรมการประกวดซุ้มประตูป่า และการประกวดกระทงเล็กของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว
 • พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลเชียงดาว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
 • พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลเชียงดาว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
 • ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ซึ่งมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 • เมื่อวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงดาวได้จัดกิจกรรมการตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงและการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
 • ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการฝึกอบรมทำขนมไทย (ขนมโก๋อ่อน) ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว

 • เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ดนางรม) ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ฟาร์มเห็ดประจิมทิศ บ้านแม่ก๊ะ
 • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน
 • ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน
 • งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากผ้า จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประขุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดโครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านเชียงดาว
 • เทศบาลตำบลเชียงดาวได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว
 • ในวันอังคาร ที่ 30 มิุนายน 2563 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ร่วมกันถวายเทียน เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563
 • ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเชียงดาวได้มีการจัดประชุมเรื่อง ไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงเป็นพาหะนำโรค
 • ไวรัส โควิด 19 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ
 • เมื่อวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • เมื่อวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • เมื่อวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • เมื่อวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • กิจกรรม Big Cleaning Day
 • กิจกรรม Big Cleaning Day
 • กิจกรรม Big Cleaning Day
 • กิจกรรม Big Cleaning Day
ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 100 ตอน
ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรี ดำเนินการมอบถุงยังชีพและเงินเยียวยา จำนวน 500.- บาท จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
นายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรี ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมขนมไทย
โครงการฝึกอบรมขนมไทย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คณะบริหารเทศบาลตำบลเชียงดาวได้ร่วมต้อนรับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
คณะบริหารเทศบาลตำบลเชียงดาวได้ร่วมต้อนรับทางสำนักง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คณะบริหารเทศบาลตำบลเชียงดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงดาว พนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)
คณะบริหารเทศบาลตำบลเชียงดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
1. ด้านกายภาพ
1. ด้านกายภาพ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
3. ประชากร
3. ประชากร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
4. สภาพทางสังคม
4. สภาพทางสังคม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
  
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล