เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563

      
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563

      
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563

      
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ประจำปี2564ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

      
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563

      
สามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 28-12-63

      
สามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 25-08-63

      
สามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 11-08-63

      
สามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 26-05-63

      
12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล