เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
คำสั่งกำหนดหน้าที่ 214 คำสั่งใหญ่ 2564

      
คำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเทศบาลตำบลเชียงดาว

      
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น

      
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น(1)

      
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการ

      
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการ(4)

      
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการ(3)

      
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการ(2)

      
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการ(1)

      
12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล