เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
คณะบริหารเทศบาลตำบลเชียงดาวได้ร่วมต้อนรับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

      
คณะบริหารเทศบาลตำบลเชียงดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงดาว พนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

      
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564  ตามตามหนังสืออำเภอเชียงดาว ที่ ชม 0418/ว1380 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 แจ้งให้ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 อำนวยความสะดวกด้านจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพจราจร ทางเลี่ยงทางรัด อีกทั้งกำหนดจุดตรวจบูรณาการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 พื้นที่เทศบาลตำบล เชียงดาว ณ บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลเชียงดาว
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลเชียงดาว ในรอบไตรมาสที่ 2 ในวันที่ 13 มกราคม 2564

      
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-วันที่ 4 มกราคม 2564

      
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      
12 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล